Start
Zarząd klubu

Informacje ZarząduZaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze LKS Ciężkowianka Jaworzno
czwartek, 20 czerwca 2019 14:02

Logo - Cięzkowianka Jaworzno


Zarząd LKS ” Ciężkowianka” Jaworzno zawiadamia wszystkich członków klubu (zawodników, działaczy, rodziców zawodników drużyn młodzieżowych oraz kibiców), iż w piątek 28 czerwca 2019 roku  o godz. 17:00 - I termin (17:15 - II termin) w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Ciężkowickiej 68 odbędzie się  Walne Zebranie  Sprawozdawczo-Wyborcze LKS „Ciężkowianka” Jaworzno zgodnie z poniższym porządkiem  obrad:

  1. Zagajenie.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego.
  3. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Więcej…
 
Spotkanie Noworoczne w LKS „Ciężkowianka”

 Noworoczne 2018W piątek 26 stycznia 2018 r. LKS „Ciężkowianka” Jaworzno, jak co roku, była organizatorem tradycyjnego Integracyjnego Spotkania Noworocznego. Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych środowisk na co dzień w ciągu roku współpracujących ze stowarzyszeniem: samorządu szczebla wojewódzkiego i lokalnego, jaworzniccy ludowcy, przedsiębiorcy, reprezentanci organizacji pozarządowych, sportowych, kulturalnych, trenerzy, działacze oraz wolontariusze.

Honorowymi gośćmi byli: przewodniczący sejmiku województwa śląskiego Stanisław Gmitruk, radni Rady Miejskiej w Jaworznie Marek Migas i Grzegorz Piętak, proboszcz ciężkowickiej parafii MBNP ksiądz kanonik Andrzej Wieczorek, wiceprezesi PSL w Jaworznie Zofia Paluch i Jerzy Kołodziejczyk , prezes Zarządu Miejskiego PCK w Jaworznie Anna Grelowska, honorowy prezes PSS „Salos” Wenancjusz Ples, wiceprezes Miejskiego Związku Rolników i Organizacji Rolniczych w Jaworznie Jan Rożnowski, przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 18 Joanna Siemek-Dzięburska, radni jaworznickiego samorządu poprzednich kadencji oraz honorowa sekretarz PSL w Jaworznie Zofia Wierzbik. Obecny był również uhonorowany dzień wcześniej na sesji Rady Miejskiej w Jaworznie dyplomem „Za zasługi dla miasta Jaworzna” Stanisław Bigaj.

Więcej…
 
Walne Zebranie LKS „Ciężkowianka”

Zebranie sprwozdawczo -wyborczeW czwartek 29 czerwca w lokalu klubowym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Programowe LKS „Ciężkowianka” Jaworzno.
Walnemu zebraniu przewodniczył prezes Janusz Ciołczyk, zaś sekretarzem wybrano Katarzynę Ciołczyk. Zebranie było okazją do podsumowania działalności za 2016 rok. Pamiątkowymi dyplomami wyróżniono Annę Barańską, Katarzynę Ciołczyk oraz Marka Niemczyka. Sprawozdanie w imieniu  Zarządu Klubu złożył prezes Janusz Ciołczyk, zaś w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawiła jej przewodnicząca Danuta Michalska. Sprawozdanie finansowe zaprezentowała główna księgowa Stowarzyszenia Grażyna Gąsecka.
Zebrani przyjęli sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i finansowe Stowarzyszenia za 2016 rok oraz udzielono absolutorium  Zarządowi Klubu za 2016 rok.

Więcej…
 

Walne zebranie w „Ciężkowiance”

We wtorek 28 czerwca 2016 r. w lokalu klubowym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Programowe LKS „Ciężkowianka” Jaworzno.
Walnemu zebraniu przewodniczył prezes Janusz Ciołczyk, zaś sekretarzem wybrano Zbigniewa Lorka. Zebranie było okazją do podsumowania działalności za 2015 rok. Zebrani przyjęli sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i finansowe Stowarzyszenia za 2015 rok oraz udzielono absolutorium  Zarządowi Stowarzyszenia za 2015 rok.
Dyskusja koncentrowała się wokół spraw związanych z działalnością sportową, organizacyjną, inwestycyjną, edukacyjno-wychowawczą i kulturalną. Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego LKS „Ciężkowianka” Jaworzno zaakceptowali podejmowane przez Zarząd Klubu działania w sprawie zarządzania obiektami. Wysoko została oceniona aktywność stowarzyszenia prowadzona na rzecz rodziny. Wnioskowano o kontynuowanie  działań mających na celu: krzewienie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu, turystyki, jak również stwarzanie warunków w tym zakresie, a także - działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz rodzin, w tym działania pomocowe i integracyjne.

Postanowiono zgłosić do rozgrywek w sezonie 2015/16 pięć drużyn: seniorów, juniorów młodszych, trampkarzy młodszych (młodzików), orlików oraz żaków. (iw)

 
XX Zjazd Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS
poniedziałek, 18 kwietnia 2016 09:24

Zjazd LZSW ubiegłą sobotę 16 kwietnia 2016 roku w Sali Konferencyjnej Hotelu Katowice odbył się XX Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Śląskiego Zrzeszenia LZS. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi Zastępca Przewodniczącego Krajowego Zrzeszenia LZS Wacław Hurko, Wiceprezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej Henryk Kula, Wiceprezes Śląskiej Federacji Sportu Witold Ciemierz oraz reprezentujący Śląski Urząd Marszałkowski Jerzy Bednarczyk. Zjazd było okazją do wręczenia zasłużonym działaczom wyróżnień. W gronie wyróżnionych medalami w uznaniu zasług za upowszechnianie sportu z okazji 70-lecia Ludowych Zespołów Sportowych znalazł się jaworznianin Janusz Ciołczyk.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia1234następnaostatnia»

Strona 1 z 4