Start Zarząd klubu Walne Zebranie ŚZPN

Sondy

Jesteś fanem klubu piłkarskiego Jaworzna?
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

logo ŚZPNpiątek 24 sierpnia 2012


Walne Zebranie Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Ponad 10 godzin obradowali w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego delegaci na walne zebranie Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Tym samym obrady, które rozpoczęły się w miniony piątek 24 sierpnia  osiągnęły finał grubo po północy dnia następnego. Wśród gości znaleźli się między innymi prezes PZPN Grzegorz Lato, wiceprezes PZPN Antoni Piechniczek, prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Ryszard Niemiec, pełnomocnik wojewody śląskiego pułkownik Zbigniew Piątek, przedstawiciel ministra sportu oraz inni. W gronie 118 delegatów ( na 127 wybranych) znalazła się 3 przedstawicieli jaworznickich klubów sportowych: prezes „Szczakowianki” Andrzej Sojka oraz wybrani na walnym zebraniu Podokręgu Sosnowiec prezes „Ciężkowianki” Janusz Ciołczyk oraz długoletni sternik „Zgody” Byczyna Grzegorz Radko.

Zjazd rozpoczął się w drugim terminie o godzinie 14.30. Zasłużonych działaczom piłkarskim wręczono odznaczenia państwowe, resortowe oraz PZPN. Najwyższym odznaczeniem PZPN Diamentową Odznaką PZPN uhonorowano ustępującego prezesa Rudolfa Bugdoła. Po załatwieniu kwestii proceduralnych (zatwierdzeniu porządku obrad, regulaminu  obrad i wyborów oraz składu komisji walnego zebrania sprawozdawczo wyborczego Śląskiego Związku Piłki Nożnej) dokonano wyboru prezydium walnego zebrania. Przewodniczącym walnego zebrania został przewodniczący Rady Miejskiej w Piekarach Śląskich Krzysztof Seweryn, wiceprzewodniczącymi prezesi Okręgowych Związków Piłki Nożnej w Bielsku Białej Czesław Biskup oraz w Częstochowie Waldemar Bugaj, zaś sekretarzami wybrano radnego Rady Miejskiej z Jaworzna Janusza Ciołczyka  i wiceprezesa Podokręgu Skoczów Ryszarda Juchniewicza. Sprawozdanie w imieniu ustępującego Zarządu złożył prezes Rudolf Bugdoł, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Jan Szot, zaś w imieniu Sądu Koleżeńskiego głos zabrał przewodniczący Jan Benigier. Po udzieleniu absolutorium władzom Śląskiego Związku Piłki Nożnej, wyborze prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, delegatów i zastępców delegatów na Zjazd Polskiego Związku Piłki Nożnej wytyczono kierunki działania na kolejne lata. W głosowaniu tajnym prezesem prezesem Śląskiego Związku Piłki Nożnej po raz trzeci został wybrany Rudolf Bugdoł 89 głosów, zaś jego kontrkandydat wiceprezes Podokręgu Zabrze Jan Ozga 25, W skład 9 osobowego Sądu Koleżeńskiego Śląskiego Związku Piłki Nożnej wybrano sternika „Szczakowianki” Andrzeja Sojkę.

 

(freddy)