Start Zarząd klubu Walne zebranie w Ciężkowiance

Sondy

Jesteś fanem klubu piłkarskiego Jaworzna?
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 


Walne w „Ciężkowiance”

Prezydium zebraniaW piątek 29 czerwca 2012 r. w lokalu klubowym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Programowe LKS „Ciężkowianka” Jaworzno. Zebranie otworzył, serdecznie witając zebranych prezes Janusz Ciołczyk. Po zatwierdzeniu porządku obrad dokonano wyboru Prezydium Walnego Zebrania. Obradom przewodniczył wiceprezes zarządu Alojzy Siemek, zaś sekretarzem wybrano Pawła Bulgę. Piątkowe zebranie było okazją do podsumowania działalności w 2011 roku.

Sprawozdania  złożyli w imieniu  Zarządu prezes Janusz Ciołczyk, w imieniu Komisji Rewizyjnej zastępca przewodniczącego Stanisław Psioda, zaś sprawozdanie finansowe przedstawiła główna księgowa Małgorzata Smalcerz.  Zebrani przyjęli sprawozdania: Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz finansowe Stowarzyszenia za 2011 rok. Udzielono absolutorium  Zarządowi za 2011 rok. Ponadto uzupełniono skład zarządu poprzez wybranie wiceprezesem zasłużonego dla ciężkowickiej piłki Bartłomieja Gędłka.

Pozytywnie oceniono wyniki uzyskane przez zespoły biorące udział w rozgrywkach pod egidą Śląskiego i Małopolskiego Związków Piłki Nożnej. Na szczególne wyróżnienie zasłużyli seniorzy, którzy w sezonie 2010/11 zajęli wysokie 4 miejsce w grupie II śląskiej klasy okręgowej, zaś po rundzie jesiennej byli liderami. Na podkreślenie zasługują również wyniki drużyn młodzieżowych. Trampkarze zostali wicemistrzami województwa śląskiego Zrzeszenia LZS w 2011 roku, juniorzy starsi w 2011 r. zajęli 3 miejsce w swojej grupie rozgrywkowej Podokręgu Sosnowiec, zaś juniorzy młodsi w sezonie 2011/12 zostali wicemistrzami Podokręgu Olkusz. Walne zebranie stowarzyszenia było okazją do wręczenia pamiątkowych statuetek oraz patery wyróżniającym się zawodnikom z poszczególnych drużyn. Otrzymali je Dominik Ciołczyk, Maciej Ciołczyk, Mateusz Bulga oraz Szymon Pieczka.

Zwrócono również uwagę na zbyt małe środki finansowe zagwarantowane w budżecie miasta na wspieranie sportu kwalifikowanego. Z uznaniem odniesiono się do pozapiłkarskiej działalności klubu dla lokalnej społeczności, obejmującej inicjatywy o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rodzinnym, prozdrowotnym itp., w szczególności ukierunkowane na zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, w tym także podejmowane we współpracy z lokalnymi instytucjami, w szczególności z Miejskim Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.

Upoważniono prezesa i zarząd do podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie udziału drużyny seniorów w rozgrywkach klasy okręgowej w sezonie 2012/13.