Start Z historii klubu Jubileusz 60-lecia klubu LKS Cięzkowianki Jaworzno
Jubileusz 60-lecia klubu LKS Cięzkowianki Jaworzno

Ze strony Portalu Społecznościowego Jaworzna


Jeszcze o jubileuszu

Jubileusz

Imponujące obchody jubileuszu 60-lecia Ludowego Klubu Sportowego ”Ciężkowianka” przeszły już do historii. W niedzielę 19 września w ramach Rodzinnego Festynu Rekreacyjnego „60-ka”, odbyły się główne imprezy jubileuszowe. Honorowy patronat nad nimi objęli marszałek województwa śląskiego Bogusław Śmigielski oraz prezydent miasta Jaworzna Paweł Silbert.


A wszystko zaczęło się 2 stycznia 1950 roku, kiedy to Stanisław Dyląg, Alojzy i Jan Ślusarczykowie, Józef Kępka i Józef Wiernek zarejestrowali w chrzanowskiej Radzie Powiatowej Ludowy Zespół Sportowy „Ciężkowianka” w Ciężkowicach. Kolejno funkcję prezesa obejmowali od tego czasu: Ignacy Głowacz (1950- 52), Stanisław Dyląg (1952- 54), Bronisław Skoczek (1955-57), Zdzisław Musiał (1957- 68), Bronisław Kwapień (1968- 78), Tadeusz Ładocha (1978- 82), Jan Ciołczyk (1982- 98) i Janusz Ciołczyk (od 1998).Od godziny 11.00 organizatorzy- kluby „Ciężkowianka” i „Wega” MCKiS zaprosili dzieci i młodzież na blok imprez sportowo- rekreacyjnych. Młodzi ludzie bawili się na dmuchanym zamku i zjeżdżalni dzięki uprzejmości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „SKOK” Jaworzno. Sportowym akcentem było rozegrane w samo południe spotkanie towarzyskie, w którym wystąpili najmłodsi zawodnicy LKS-u z grupy naborowej. Podopieczni trenera Marka Musiała zmierzyli się z drużyną UKS „Szopienice”. Mecz zakończył się remisem 2:2.


„Już 60 lat przemija,
A klub dalej się rozwija.
Pracą społeczną zaowocowało,
to co po Janie Ciołczyku zostało.”

– te słowa ciężkowickiego poety Bolesława Kucharskiego rozpoczęły część oficjalną jubileuszu 60-lecia LKS „Ciężkowianka”.Przybyli na nią m. in.: I zastępca wojewody śląskiego Stanisław Dąbrowa, prezydent miasta Jaworzna Paweł Silbert, radny Sejmiku Województwa Śląskiego zarazem prezes śląskiego zarządu wojewódzkiego PSL Marian Ormaniec, przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie Tadeusz Kaczmarek wraz z radnymi, ksiądz kanonik Bronisław Saługa, ksiądz Wiesław Żmija, prezes śląskiego zarządu Zrzeszenia LZS Tomasz Czerwiecki, śląski komendant wojewódzki OHP Mariusz Pawelec, wiceprezes PSL w Jaworznie Mariusz Burczy, przedstawiciele marszałka Województwa Śląskiego, Śląskiego Związku Piłki Nożnej, Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, prezesi klubów sportowych i przedstawiciele podmiotów i instytucji od wielu lat współpracujących z klubem.Medal Wincentego Witosa- Janinie Siedlińskiej wręczyli członkowie Rady Naczelnej PSL: Stanisław Dąbrowa, Marian Ormaniec i Janusz Ciołczyk. Odznakę „Zasłużony Działacz LZS” otrzymali: Janusz Ciołczyk, Waldemar Ciołczyk, Kazimierz Górski, Jerzy Grabania, Marta Filipek, Ryszard Odrzywolski,
Jan Wyczesany. Ponadto wręczono honorowe odznaki Polskiego Związku Piłki Nożnej, Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz zrzeszenia LZS.Także klub otrzymał wiele pucharów, podarunków okolicznościowych oraz listy gratulacyjne, a nawet złotą rybkę, która spełnia 3 życzenia.Uczestnicy obchodów jubileuszu oddali chwilą ciszy hołd zawodnikom i działaczom, którzy odeszli na zawsze w ostatnim 10-leciu. Obecny prezes Janusz Ciołczyk w okolicznościowym przemówieniu przybliżył historię oraz ważniejsze osiągnięcia klubu, jednocześnie zwracając uwagę na wyzwania przed jakimi stowarzyszenie stoi.Jednocześnie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że klub przetrwał i rozwija się nadal. Obecnie najważniejsze jest dostosowanie stadionu na którym rozgrywa swoje zawody „Ciężkowianka” do wymogów licencyjnych PZPN poprzez wykonanie oraz montaż 200 krzesełek plastikowych, gdyż licencja na występy w klasie okręgowej została stowarzyszeniu udzielona warunkowo na rundę jesienną sezonu 2009/10. Działacze i sympatycy liczą na przychylność ze strony samorządu.Zarząd Klubu przyznał specjalne wyróżnienia szczególnie zasłużonym osobom w ostatnim trzydziestoleciu. Otrzymali je: Marek Banasik, Tomasz Czerwiecki, Kazimierz Górski, Jerzy Grabski, Marek Pieczara, Paweł Silbert, Andrzej Struski, Tadeusz Szczudło, Marian Tarabuła, Kazimierz Walasik oraz Andrzej Węglarz. Zaproszeni goście w krótkich wystąpieniach podkreślali wybitne dokonania dla społeczności lokalnej działaczy, sympatyków i zawodników, w tym aktualnego i poprzedniego prezesa klubu.
W imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej Wielką Złotą Honorową Odznakę PZPN dla klubu na ręce prezesa Janusza Ciołczyka wręczył płk. Władysław Drożdżal. Tadeusz Dubiański oraz Janusz Łach podarowali w imieniu „SKOK” Jaworzno piękne piłki dla drużyn młodzieżowych.W części artystycznej wystąpiły współpracujące z jubilatem od wielu lat zespoły regionalne „Ciężkowianek”, „Dobrzanek” w towarzystwie niezwykłej harmonistki i aranżatorki ludowych Dzieł Anny Jachimczyk, dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 18 (klasa 2a oraz chór dziecięcy z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Jaworznie- Centrum Edukacji Twórczej i Sportu pod opieką Nataszy Chochorowskiej) i Gimnazjum nr 11 oraz zespół POWER DANCE.Na aukcji licytowano koszulkę sportowa LKS-u z autentycznym autografem Dariusza Michalczewskiego „Tigera”. Wspaniały tort jubileuszowy ufundowali państwo Janina i Marek Banasikowie.Grubo po godz. 23.00 zakończyła się zabawa taneczna. A wspomnieniom z 60 lat działalności jeszcze długo nie będzie końca. Festyn był dofinansowany ze środków pochodzących z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Uroczystość była doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowej działalności oraz nakreślenia dalszych planów rozwojowych na przyszłość.
Organizatorzy pragną podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia imprezy zarówno osobom fizycznym, wolontariuszom jak i instytucjom z którymi klub współpracuje od wielu lat.
Szczególne podziękowania kierują pod adresem: Komendy Miejskiej Policji za wzorowe zabezpieczenie imprezy pod względem logistycznym, SKOK-u Jaworzno, Miejskiemu Centrum Kultury i Sportu, Prezydentowi i Gminie Jaworzno, Marszałkowi Województwa Śląskiego, Południowemu Koncernowi Węglowemu S.A., NSZZ „Solidarność” PKW, Sowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Pracowników PKW, MPWiK Sp. z o.o., zespołom regionalnym „Ciężkowianki” i „Dobrzanki”, Szkole Podstawowej nr 18, Gimnazjum nr 11, przedstawicielom organizacji sportowych i inn.Wiersz z okazji 60.lecia klubu LKS „Ciężkowianka” Jaworzno
autorstwa ciężkowianina Bolesława Kucharskiego


Sześćdziesiątka

Już 60 lat przemija,
A klub dalej się rozwija.
Pracą społeczną zaowocowało,
to co po Janie Ciołczyku zostało.

Janusz i Wanda dzieło przejęli
I nadal ciągną tę nitkę nadziei.
Bo gdzie ta młodzież ma się spotykać,
tu w pingla zagra i na pompie popstryka.

Samych piłkarzy było tu wiele,
Ułan, Barańscy, Wiernki, Kuciele.
Trudno z osobna wszystkich wyliczyć,
Brakłoby palców, gdybym chciał liczyć.

A bez kibiców mecz nie wychodzi
Chętnie przychodzą starsi i młodzi.
Jeden się złości, drugi się śmieje,
Niech się na boisku wreszcie coś dzieje!

Myślę, że klub ten dopnie do swego,
my z nimi wszyscy doczekamy tego.
O jedną ligę wyskoczyć w górę,
A wtedy sponsor da kasy furę.
Bolesław Kucharski