Start Zarząd klubu "Ciężkowianka" 2014

Sondy

Jesteś fanem klubu piłkarskiego Jaworzna?
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 
"Ciężkowianka" 2014

Prezes Ciężkowianki


Walne w „Ciężkowiance”

W czwartek 12 czerwca br.  w lokalu klubowym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze LKS „Ciężkowianka” Jaworzno.

Walnemu zebraniu przewodniczył prezes Janusz Ciołczyk, zaś sekretarzem wybrano Danutę Michalską. Zebranie było okazją do podsumowania działalności za 2013 rok. Sprawozdanie w imieniu Zarządu złożył prezes Janusz Ciołczyk, zaś w imieniu Komisji Rewizyjnej jej przewodniczący Tadeusz Maślisz. Sprawozdanie finansowe zaprezentowała główna księgowa Stowarzyszenia.

Zebrani przyjęli sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i finansowe Stowarzyszenia za 2013 rok oraz udzielono absolutorium  Zarządowi za 2013 rok.

Dyskusja koncentrowała się wokół spraw związanych z działalnością sportową, organizacyjną, inwestycyjną, edukacyjno-wychowawczą i kulturalną. Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego LKS „Ciężkowianka” Jaworzno zaakceptowali podejmowane przez Zarząd klubu działania w sprawie zarządzania obiektami. Wysoko została oceniona aktywność stowarzyszenia prowadzona na rzecz rodziny, zwłaszcza ostatnie imprezy piknik Rodzinna Rozgrywka i festyn Rodzinne granie 4R pod patronatem Pary Prezydenckiej Anny i Bronisława Komorowskich organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin. Wnioskowano o kontynuowanie  działań mających na celu: krzewienie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu, turystyki, jak również stwarzanie warunków w tym zakresie, a także- wypoczynek dzieci i młodzieży, działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz rodzin, w tym działania pomocowe i integracyjne.

Postanowiono zgłosić do rozgrywek w sezonie 2014/15 4 drużyny: seniorów, juniorów młodszych, trampkarzy młodszych ( młodzików) oraz orlików.

Co do drużyny żaków upoważniono Zarząd Stowarzyszenia do podjęcia ostatecznej decyzji o zgłoszeniu do rozgrywek. Uczestnicy Walnego Zebrania zwrócili uwagę, iż w przyszłym roku przypada jubileusz 65. lecia powstania LKS „Ciężkowianka”. Rozmiar i zasięg jubileuszowych obchodów będzie uzależniony od posiadanych środków finansowych.

Zebranie zakończyło podjęcie uchwał opracowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków, której przewodniczył Bartłomiej Gędłek. (iw)