Start Zarząd klubu WYBORY W "CIĘŻKOWIANCE"

Sondy

Jesteś fanem klubu piłkarskiego Jaworzna?
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 
WYBORY W "CIĘŻKOWIANCE"

Zebranie sprawozdawczo-wyborczeW miniony czwartek 25 czerwca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze LKS „Ciężkowianka” Jaworzno. Zebranie otworzył, witając wszystkich obecnych w imieniu zarządu prezes  Janusz Ciołczyk. Po zatwierdzeniu porządku obrad i przyjęciu regulaminu obrad dokonano wyboru komisji skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków. Przewodniczącym walnego zebrania został Alojzy Siemek, zaś sekretarzem Zbigniew Lorek. Po stwierdzeniu prawomocności walnego zebrania sprawozdanie w imieniu ustępującego zarządu złożył Janusz Ciołczyk. W imieniu komisji rewizyjnej sprawozdanie przedstawił Paweł Bulga, natomiast Grażyna Gąsecka przedstawiła sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Zebrani udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi, zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok 2014 oraz dokonali zmian w statucie stowarzyszenia. Następnie odbyły się wybory do władz stowarzyszenia.

 

Prezesem klubu po raz kolejny został wybrany Janusz Ciołczyk.
Ponadto w składzie zarządu klubu znaleźli się:
Wanda Ciołczyk – wiceprezes,
Bartłomiej Gędłek- wiceprezes,
Piotr Żabicki- wiceprezes,
Zbigniew Lorek- skarbnik,
Krystian Krzysiek- sekretarz,
Grzegorz Kucharski- członek zarządu,
Marek Niemczyk-członek zarządu,
Mariusz Pawelec- członek zarządu,
Janusz Pieczara- członek zarządu,
Krzysztof Pstraś- członek zarządu,
Joanna Siemek Dzięburska- członek zarządu,
Marcin Dudkowski- członek zarządu,
Aneta Wiecheć - członek zarządu.
Komisję rewizyjną stowarzyszenia tworzą:
Danuta Michalska- przewodnicząca,
Paweł Bulga – członek,
Jan Wyczesany- członek.