Start Zarząd klubu Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Podokręgu Sosnowiec

Sondy

Jesteś fanem klubu piłkarskiego Jaworzna?
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 


Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Podokręgu Sosnowiec

W ubiegły piątek 18 marca 2016 roku na Stadionie Ludowym w Sosnowcu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Podokręgu Piłki Nożnej w Sosnowcu. W Walnym Zebraniu udział wzięło 47 delegatów reprezentujących kluby z Zagłębia oraz Jaworzna. Śląski Związek Piłki Nożnej reprezentowany był przez wiceprezesa Henryka Kulę oraz pułkownika Władysława Drożdżala. Walne zebranie było okazją do wręczenia zasłużonym działaczom piłkarskim odznaczeń sportowych. Brązowymi Honorowymi Odznakami Śląskiego Związku Piłki Nożnej uhonorowano spośród jaworznian Dariusza Chrapka (MCKiS), Dominika Palkę (Victoria 1918 Jaworzno) oraz Rafała Polańskiego (Akademia Piłkarska 2012 Jaworzno).

Walne zebranie otworzył serdecznie witając wszystkich obecnych Prezes Podokręgu Sosnowiec Józef Grząba. Po załatwieniu kwestii proceduralnych (zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu obrad i wyborów) wybrano prezydium Walnego Zebrania. Przewodniczącym obrad został Janusz Kiełtyka z Dąbrowy Górniczej. Sprawozdanie w imieniu ustępującego Zarządu Podokręgu przedstawił prezes Józef Grząba, zaś w imieniu Komisji Rewizyjnej Grzegorz Radko. W głosowaniu prezesem po raz czwarty wybrano dotychczasowego sternika sosnowieckiego Podokręgu Józefa Grząbę. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Podokręgu został ponownie Grzegorz Radko. Wśród wybranych 9 delegatów na Walne Zebranie Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach znaleźli się dwaj przedstawiciele jaworznickich klubów Janusz Ciołczyk (prezes LKS „Ciężkowianka”) oraz Grzegorz Radko (LKS „Zgoda” Byczyna) (iw)