Start Zarząd klubu Walne zebranie (2016)

Sondy

Jesteś fanem klubu piłkarskiego Jaworzna?
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 

Walne zebranie w „Ciężkowiance”

We wtorek 28 czerwca 2016 r. w lokalu klubowym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Programowe LKS „Ciężkowianka” Jaworzno.
Walnemu zebraniu przewodniczył prezes Janusz Ciołczyk, zaś sekretarzem wybrano Zbigniewa Lorka. Zebranie było okazją do podsumowania działalności za 2015 rok. Zebrani przyjęli sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i finansowe Stowarzyszenia za 2015 rok oraz udzielono absolutorium  Zarządowi Stowarzyszenia za 2015 rok.
Dyskusja koncentrowała się wokół spraw związanych z działalnością sportową, organizacyjną, inwestycyjną, edukacyjno-wychowawczą i kulturalną. Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego LKS „Ciężkowianka” Jaworzno zaakceptowali podejmowane przez Zarząd Klubu działania w sprawie zarządzania obiektami. Wysoko została oceniona aktywność stowarzyszenia prowadzona na rzecz rodziny. Wnioskowano o kontynuowanie  działań mających na celu: krzewienie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu, turystyki, jak również stwarzanie warunków w tym zakresie, a także - działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz rodzin, w tym działania pomocowe i integracyjne.

Postanowiono zgłosić do rozgrywek w sezonie 2015/16 pięć drużyn: seniorów, juniorów młodszych, trampkarzy młodszych (młodzików), orlików oraz żaków. (iw)