Start Zarząd klubu Walne Zebranie LKS „Ciężkowianka”

Sondy

Jesteś fanem klubu piłkarskiego Jaworzna?
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 
Walne Zebranie LKS „Ciężkowianka”

Zebranie sprwozdawczo -wyborczeW czwartek 29 czerwca w lokalu klubowym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Programowe LKS „Ciężkowianka” Jaworzno.
Walnemu zebraniu przewodniczył prezes Janusz Ciołczyk, zaś sekretarzem wybrano Katarzynę Ciołczyk. Zebranie było okazją do podsumowania działalności za 2016 rok. Pamiątkowymi dyplomami wyróżniono Annę Barańską, Katarzynę Ciołczyk oraz Marka Niemczyka. Sprawozdanie w imieniu  Zarządu Klubu złożył prezes Janusz Ciołczyk, zaś w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawiła jej przewodnicząca Danuta Michalska. Sprawozdanie finansowe zaprezentowała główna księgowa Stowarzyszenia Grażyna Gąsecka.
Zebrani przyjęli sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i finansowe Stowarzyszenia za 2016 rok oraz udzielono absolutorium  Zarządowi Klubu za 2016 rok.

    Dyskusja koncentrowała się wokół spraw związanych z działalnością sportową, organizacyjną, inwestycyjną, edukacyjno-wychowawczą i kulturalną. Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego LKS „Ciężkowianka” Jaworzno zaakceptowali podejmowane przez Zarząd Klubu działania w zakresie zarządzania obiektami. Wysoko została oceniona aktywność stowarzyszenia prowadzona na rzecz rodziny np. pikniki rodzinne w ramach projektu „Piłka nożna wrogiem nałogów”, tradycyjny św. Mikołaj w Ciężkowiance. W minionym roku LKS „Ciężkowianka” była organizatorem Memoriału Piłkarskiego Mirosława Ciołczyka, VIII Halowego Turnieju Piłki Nożnej Dzieci oraz XVIII Memoriału Jana Ciołczyka- który znalazł się w gronie   25 laureatów wyróżnionych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki-jako interregionalna impreza w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii promującej sport i aktywność fizyczną pod hasłem #BeActive (#BądźAktywny), mającej zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia przez cały rok. Z satysfakcją odnotowano wyniki drużyn młodzieżowych (mistrzostwa Podokręgu Chrzanów juniorów starszych oraz młodzików, czwarte miejsce żaków, siódme orlików na 21 drużyn). Doceniono pracę z seniorami trenera Wojciecha Tomasiewicza oraz zajęcie przez nich szóstego miejsca na koniec sezonu. Koordynujący wyjazd na obóz drużyn młodzieżowych do Cycowa koło Łęcznej trener Tomasz Majka przedstawił jego program, harmonogram i regulamin. Wnioskowano o kontynuowanie  działań mających na celu: krzewienie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu, turystyki, jak również stwarzanie warunków w tym zakresie, a także w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz rodzin, w tym podejmowania działań pomocowych i integracyjnych. Doceniając pracę członków klubu przy pracach związanych z utrzymaniem boiska piłkarskiego zalecono Zarządowi Stowarzyszenia wystąpienie do władz samorządowych miasta Jaworzno o zabezpieczenie w budżecie miasta na następne lata niezbędnych środków finansowych, które stosownie do wymogów licencyjnych PZPN poprawiłyby infrastrukturę sportową (trybuna z minimum 150 krzesełkami, ogrodzenie zewnętrzne stadionu, powstanie boiska treningowego).
Postanowiono zgłosić do rozgrywek w sezonie 2017/18 6: seniorów, juniorów, trampkarzy, młodzików, orlików oraz żaków.
Zebranie zakończyło podjęcie uchwał opracowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków, której przewodniczył Zdzisław Glimos. (iw)