Start Ogólne Walne Zebranie LKS „Ciężkowianka”

Sondy

Jesteś fanem klubu piłkarskiego Jaworzna?
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 
Walne Zebranie LKS „Ciężkowianka”

Walne Zebranie Zarządu LKS CiężkowiankaW środę 20 czerwca w lokalu klubowym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Programowe LKS „Ciężkowianka” Jaworzno. Walnemu zebraniu przewodniczył prezes Janusz Ciołczyk, zaś sekretarzem wybrano Annę Barańską. Zebranie było okazją do podsumowania działalności za 2017 rok. Sprawozdanie w imieniu  Zarządu Klubu złożył prezes Janusz Ciołczyk, zaś w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawiła jej przewodnicząca Danuta Michalska. Sprawozdanie finansowe zaprezentowała główna księgowa Stowarzyszenia Grażyna Gąsecka. Zebrani przyjęli sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i finansowe Stowarzyszenia za 2017 rok oraz udzielono absolutorium  Zarządowi Klubu za 2017 rok.

Dyskusja koncentrowała się wokół spraw związanych z działalnością sportową, organizacyjną, inwestycyjną oraz edukacyjno-wychowawczą. Uczestnicy Walnego Zebrania LKS „Ciężkowianka” Jaworzno zaakceptowali podejmowane przez Zarząd Klubu działania w zakresie zarządzania obiektami. Wysoko została oceniona aktywność stowarzyszenia prowadzona na rzecz rodziny np. pikniki rodzinne w ramach projektu „Piłka nożna wrogiem nałogów”, tradycyjny św. Mikołaj z LKS Ciężkowianka. W 2017 roku LKS „Ciężkowianka” była organizatorem 2 Memoriału Piłkarskiego Mirosława Ciołczyka, 9 Halowego Turnieju Piłki Nożnej Dzieci oraz 19 Memoriału Jana Ciołczyka - który był interregionalną imprezą w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii promującej sport i aktywność fizyczną pod hasłem #BeActive (#BądźAktywny), mającej zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia przez cały rok. Z satysfakcją odnotowano wyniki drużyn młodzieżowych (mistrzostwa Podokręgu Chrzanów juniorów starszych i młodzików oraz wygrana orlików w Memoriale Bogusława Pluty). Doceniono pracę z seniorami trenera Wojciecha Tomasiewicza. Koordynujący wyjazd na turniej Tatry Cup’2018 w Zakopanem trener Tomasz Majka przedstawił jego program, harmonogram i regulamin. Wnioskowano o kontynuowanie  działań mających na celu: krzewienie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu, turystyki, jak również stwarzanie warunków w tym zakresie, a także w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz rodzin, w tym podejmowania działań pomocowych i integracyjnych. Doceniając pracę członków klubu przy pracach związanych z utrzymaniem boiska piłkarskiego zalecono Zarządowi Stowarzyszenia wystąpienie do władz samorządowych miasta Jaworzno o zabezpieczenie w budżecie miasta na następne lata niezbędnych środków finansowych, które stosownie do wymogów licencyjnych PZPN poprawiłyby infrastrukturę sportową (trybuna z minimum 150 krzesełkami, ogrodzenie zewnętrzne stadionu, powstanie boiska treningowego).

Postanowiono zgłosić do rozgrywek w sezonie 2018/19: seniorów, juniorów, trampkarzy,  orlików, żaków oraz skrzatów. Zebranie zakończyło podjęcie uchwał zaproponowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków. (iw)