Start Ogólne X Jubileuszowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci Jaworzno’2018
X Jubileuszowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci Jaworzno’2018

X Turniej Halowy dzieci 2018Stowarzyszenie LKS „Ciężkowianka” Jaworzno, Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie oraz radny Rady Miejskiej w Jaworznie Janusz Ciołczyk serdecznie zapraszają  na X Jubileuszowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci Jaworzno’2018. Tegoroczny turniej ma na celu uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz popularyzację piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży.
Impreza  odbędzie się w hali  sportowej Miejskiego Centrum Kultury  i Sportu  w Jaworznie, przy ulicy Inwalidów Wojennych 18 w niedzielę 18 listopada  2018 r. w godzinach 8.10-15.00  i będzie rozgrywana w  kategoriach wiekowych orlików oraz trampkarzy mając zasięg interregionalny. Na starcie stanie 13 drużyn ze Śląska  i Małopolski. Turniej jest imprezą cykliczną i odbywa się co roku na przełomie listopada i grudnia, będąc kontynuacją organizowanych przez LKS „Ciężkowianka” oraz klub MCKiS „Wega” turniejów w kategorii trampkarzy. Inicjatywy umożliwiające rozwój sportowej rywalizacji uczą zasad fair play, których znajomość może być pomocna również w życiu, służąc promocji zdrowego stylu życia, a także przyczyniając się do podniesienia umiejętności sportowych, sprzyjając wymianie doświadczeń, przyjaźni, dobrosąsiedzkich stosunków oraz budowaniu porozumienia obywatelskiego.
Przedsięwzięcie  zostało wsparte ze środków budżetowych Samorządu Województwa Śląskiego oraz Gminy Jaworzno.
Honorowy Patronat nad imprezą objęli Prezesi Śląskiego Związku Piłki Nożnej Henryk Kula, Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Ryszard Niemiec, Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS Andrzej Sadlok oraz Podokręgów Piłki Nożnej w Chrzanowie Józef Cichoń, w Olkuszu Bolesław Ściepura i w Sosnowcu Józef Grząba. Patronat Medialny sprawuje TVP Oddział Katowice. (iw)